Verhuisd

Verhuisd...

Na meer dan 30 jaar is Somfy Nederland verhuisd naar een nieuwe locatie. Het was een lang gekoesterde wens het distributiecentrum voor Noord-Europa en de verkoopactiviteiten voor Nederland samen te voegen in 1 nieuw pand en dat is nu gelukt. Ons nieuwe adres vanaf 1 juli 2019:


Somfy Nederland BV.
Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP Hoofddorp

Het oude adres aan de Diamantlaan is hierdoor vervallen.

Update

17 juni 2020

Helaas hebben we allemaal kunnen zien dat de voorbije weken verre van vlekkeloos zijn verlopen als het gaat om onze leveringen. Het is duidelijk dat we velen van u in een hele lastige positie hebben gebracht. Niet in de laatste plaats komt dat door onze logistieke keten die niet in staat geweest is voldoende te accelereren. Wij zijn ons ervan bewust dat deze problematiek ook in de leveringen naar dealers gevolgen heeft.

Een heel andere manier om naar de problematiek te kijken willen wij u echter ook niet onthouden. Als we rekening houden met de vertragingen in de leveringen die bij ons zijn ontstaan ligt de omzet boven de omzet in de vergelijkbare periode vorig jaar, overigens het beste jaar ooit. Afgezien van het feit dat we daar natuurlijk blij mee zijn betekent het dat de branche in totaal meer heeft verkocht dan vorig jaar. Aan het begin van de corona-crisis hebben wij dat niet voorzien. Kijkend naar de gemiddelde order intake in de afgelopen 2-3 weken en rekening houdend met de achterstand in onze leveringen mogen we concluderen dat de branche in het eerste semester van 2020 boven vorig jaar presteert.

Ondanks het feit dat we nog niet zijn waar we zouden moeten staan, zien we nu wel verbeteringen. Gelukkig zijn de leveringen vanuit onze fabrieken nu goed op gang gekomen, hebben we voor de komende twee weken een tandje bij kunnen zetten en kunnen we langzamerhand de planning beter afstemmen op de vraag. Onze eigen interne informatie wordt betrouwbaarder en de toeleveringen zijn meer in lijn met wat wij nodig hebben. Velen hebben ons de vraag gesteld hoe het allemaal kan en terecht. Het is een soort kettingreactie geweest op de totale lock down in landen waaruit de productie voor het magazijn in Hoofddorp afkomstig is. Tot eind mei had ook bijna 50% van onze toeleveranciers niet meer geleverd sinds half maart, hebben we hemel en aarde moeten bewegen om de productie aan te passen aan de strenge richtlijnen van lokale overheden en lag het ERP-systeem zodanig overhoop dat daarmee weinig te beginnen was. Natuurlijk allemaal niet uw probleem, ook geen excuus, maar voor uw beeldvorming niet geheel onbelangrijk.

Misschien ook goed om even te delen dat wij in nagenoeg alle landen in Europa problemen hebben of hebben gehad. De problematiek is niet overal gelijk en omdat niet alle landen in Europa bij ons geleverd krijgen uit dezelfde fabrieken is de gepercipieerde situatie soms totaal anders. Ik leg de nadruk op het woord gepercipieerd. Mensen in de branche kennen elkaar, hebben contacten met het buitenland al dan niet via hun toeleveranciers en staan derhalve ook onder invloed van informatievoorziening uit andere bronnen. Die informatie klopt soms of klopt soms gedeeltelijk, maar klopt soms ook helemaal niet of is gebaseerd op hele specifieke gevallen of omstandigheden. We kunnen ons daar niet tegen verweren en stoppen daar verder geen energie in, ook al omdat we alle tijd nodig hebben om de producten, gegeven alle restricties, zo snel mogelijk bij u te hebben. Gegeven de omstandigheden lijkt ons dat de beste weg.

Zijn we al uit de moeilijkheden? Nee, helaas niet en het gaat ook nog even duren voordat we weer op ons oude servicelevel terug zijn. Zien we verbeteringen? Ja, er worden behoorlijke stappen gemaakt. Misschien in deze fase van de strijd goed om met u te delen: voorlopig blijven de extra ploegen in de productie van kracht en draait de productie in de voor ons belangrijkste fabrieken in Frankrijk en Tunesiƫ tijdens de hele zomer gewoon door, hetgeen zolang wij terug kunnen gaan, meer dan 30 jaar, nog nooit is gebeurd.

Onze levertijden zijn behoorlijk lang en we begrijpen heel goed dat iedereen haast heeft. Ik hoop dat u beseft dat wij voor iedereen stinkend ons best doen.

Dank voor uw niet aflatende steun, geduld en begrip.

 
Met vriendelijke groet,
Somfy Nederland B.V.

Sven van Witzenburg
Algemeen Directeur