Belangrijke mededeling

Vorige week lieten wij u weten dat leveringen helaas problematisch waren. Nou, dat hebben we geweten! Nog nooit in ons bestaan hadden wij een week met een orderintake zo groot als vorige week. Dank daarvoor! Het verhoogt overigens wel de uitdaging die we hebben.

UPDATE LEVERINGEN MOTOREN

Dinsdag 28-4-2020

We zijn blij u te kunnen laten weten dat de productie in Frankrijk en Tunesië vorige week werd opgestart in, wat ik hier maar even, “de corona modus” noem. Wat is het geval? In beide landen gelden nog steeds strenge restricties en worden zware eisen gesteld aan een veilige werkomgeving. Op beide locaties heeft Somfy behoorlijk geïnvesteerd, werkend vanuit de gedachte dat ook wanneer de corona-problematiek nog zou aanhouden, dan wel een tweede uitbraak zou ontstaan, de fabrieken niet weer hoeven te worden stilgezet. Misschien niet de snelst denkbare herstart, maar er is geredeneerd vanuit de veiligheid voor de medewerkers. Inmiddels zijn beide locaties goed bevonden door externe deskundigen die door lokale overheden zijn aangesteld.
 
De productie zal in stappen worden opgeschaald, hoewel de maximale capaciteit voorlopig niet gehaald kan worden vanwege de beperkende maatregelen. Zelfs al zou dat zo geweest zijn, dan nog was het onmogelijk geweest alles ineens te produceren. Wij verwachten niet deze week substantiële hoeveelheden motoren te ontvangen. We gaan uit van eerste toeleveringen aan ons magazijn volgende week.
 
Eerste prioriteit krijgen alle orders die eind vorige week in het systeem zaten. We houden rekening met de volgorde waarin de orders door ons zijn ontvangen, geven prioriteit aan klanten die produceren en hebben voor “de hardlopers” iedere week binnenkomende leveringen gepland staan. Om u een idee te geven; dit gaat om ongeveer 50 trailers vol.
 
We ontkomen er niet aan grotere orders in delen te leveren, ook met de bedoeling iedereen in staat te stellen de productie zoveel mogelijk op gang te houden. Perfect zal het zeker niet zijn, maar gegeven de omstandigheden lijkt het de beste oplossing. Gevolg is wel, de vooraankondiging hadden we vorige week al gedaan, dat leveringen aan de (detail)handel helaas pas als laatste weer zullen worden hervat.
 
Een specifieke groep vormen de WF-motoren voor de raamdecoratie. De productie daarvan gebeurt in onze fabriek in China, met uitzondering van de T&L 25 waarvan de productie juist in Frankrijk plaatsheeft of beter gezegd zou moeten plaatshebben.

  • De productie van de WF-motoren voor rolgordijnen in China loopt inmiddels weer op 90% van de capaciteit. Het probleem hier is transport. Half april hebben wij een eerste batch per vliegtuig laten komen en de volgende vlucht staat gepland voor volgende week, direct naar Hoofddorp. Let wel: inklaren en afleveren aan ons magazijn zal in de praktijk ook nog een kleine week kosten.
  • Voor wat betreft de T&L 25 motor twee punten: we krijgen een eerste zending uit Frankrijk medio mei binnen en tegelijkertijd wordt er een productielijn in China in bedrijf gesteld in de derde week van mei. Vanaf dat moment hebben we capaciteit op 2 plaatsen en gaan wij er van uit dat de leveringen gezekerd zijn.  Orders die eind vorige week bij ons binnen waren kunnen volgens de huidige productieplanning allemaal voor eind mei worden uitgeleverd. De detail planning voor de uitlevering aan klanten maken we pas definitief op het moment dat we de motoren in ons magazijn hebben.

 
Wij houden u volgende week weer op de hoogte van de stand van zaken.
 
Met vriendelijke groet,
Somfy Nederland B.V.

Somfy Nederland is verhuisd

Na meer dan 30 jaar is Somfy Nederland verhuisd naar een nieuwe locatie. Het was een lang gekoesterde wens het distributiecentrum voor Noord-Europa en de verkoopactiviteiten voor Nederland samen te voegen in 1 nieuw pand en dat is nu gelukt. Ons nieuwe adres vanaf 1 juli 2019:


Somfy Nederland BV.
Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP Hoofddorp

Het oude adres aan de Diamantlaan is hierdoor vervallen.

Download routekaartje
Let op: ons adres is een compleet nieuwe straatnaam en dito bedrijventerrein, op dit moment nog niet optimaal 'vindbaar' in Google Maps. Download het routekaartje voor de precieze locatie.

Download routekaartje

Sub accounts beheren

U bent niet bevoegd om deze content te bekijken

Somfy Dashboard

Not available when not logged in